Mission (लक्ष्य)

— कृषि पेशामा आत्मानिर्भर भई परम्परागत पोषणयुक्त विषादी रहित खाद्यबस्तु
उपभोक्तासम्म पु¥याउने ।
– देशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्ने